NJOFTIM

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 14.01.2020, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar për akreditimin e trajnimin të Kompanisë Dentare NekiDent ‘’ Suksesi me sistemin-tomas&amda i bërë me Dentaurum’’, që do të mbahet me datë: 28-29 Shkurt 2020 në Emerald Hotel – Prishtinë, e akrediton eventin në fjalë si vijon:
Pjesëmarrja aktive 9 pikë
Pjesëmarrja pasive 8 pikë
Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij trajnimi.
Nr. kontaktues: +383 49 157 372
E-mail:  nekident.ks@gmail.com