Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 04.10.2022, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit “Dekortikimi i dhëmbëve dhe roli i tij në jetëgjatësinë e restaurimeve estetike”, të organizuar nga kompania Anka Internacional LLC, që do të mbahet me datë: 15.10.2022, në Hotel Sirius, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 997 114
E-mail: amamusha@gmail.com