Njoftim

Të nderuar anëtarë,

Ju njoftojmë se nga data 01.01.2023 ka hyr në fuqi Vendimi që liroheni nga:

– Taksa administrative për regjistrim në regjistrin e anëtarëve në shumë prej 5€;
– Taksa administrative për parashtrimin e aplikacionit për valorizim të pikëve kredituese të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional në shumë prej 5€;
– Taksa administrative për lëshimin e dokumenteve dhe certifikatat për përdorim brenda Republikës së Kosovës në shumë prej 5€.

Poashtu, nga data 01.01.2023 ka hyr në fuqi Vendimi për pikët kredituese për ligjeratat profesionale të organizuara nga OSK në Qendrat Rajonale në kuadër të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional dhe atë për pjesëmarrje pasive 5 pikë kredituese ndërsa 8 pikë për pjesëmarrje aktive