Njoftim

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 16.05.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Protokolli restaurues para terapisë protetikore’’, të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 19.05.2023, në Hotel Emerald Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

 • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
 • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 16.05.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit‘’Preparimi dhe cementimi i restaurimeve pa përmbajtje metali tek dhëmbët natyral dhe tek implantet’’, të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 19.05.2023, në Hotel Emerald Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

 • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
 • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 16.05.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Seminarit ‘’Competence in Esthetics’’, të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 20.05.2023, në Hotel Emerald Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Seminarit poentohet si vijon:

 • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
 • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Seminari.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 16.05.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Restaurimet direkte me kompozite IPS Empress Direct në praktiken e përditshme’’., të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 20.05.2023, në Hotel Emerald Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

 • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
 • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 16.05.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Implantologjia prej A deri ne Z sipas standardeve të Asociacionit Evropian të Osteointegrimit’’, të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 26-27.05.2023, në Hotel Emerald Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

 • Pjesëmarrja aktive 9 pikë
 • Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 16.05.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kongresit ‘’Kongresi ndërkombëtar i kirurgëve oral dhe maksillofacial të ballkanit’’, të organizuar nga Shoqata e Kirurgëve Maksillofacial dhe Oral të Kosovës, që do të mbahet me datë: 6-8.10.2023, në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kongresit poentohet si vijon:

 • Pjesëmarrja aktive 25 pikë
 • Pjesëmarrja pasive 20 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kongresi.
Nr. kontaktues: +383 45 612 614  +383 49 135 190
E-mail: mergimeloxha@gmail.com, fellanzargj@yahoo.com