Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 19.06.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘’Perdorimi i sedacionit koshient me N20 në praktikën stomatologjike’’, të organizuar nga Ana pharmaceuticals Sh.P.K, që do të mbahet me datë: 23-24.06.2023, në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 9 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi.

Nr. kontaktues: +383 48 631 959
E-mail: berat.fazliu@gmail.com