Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 19.10.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘Zotërimi i terapisë së kanalit të rrënjës me qasje moderne’, të organizuar nga NTP Allianz, që do të mbahet me datë: 20-21.10.2023 në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 9 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 8 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi
Nr. kontaktues: +383 44 287 957
E-mail: allianz_kosovo@yahoo.com