Njoftim

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 19.10.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Kursit ‘What is LASER? All possible clinical indications of semiconductor diode laser. Theoratical and practical one day course’, të organizuar nga Ana Pharmaceuticals (Medens Pharm) dhe I Dent-IC, që do të mbahet me datë: 04.11.2023 në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Kursit poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 6 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 5 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij Kursi
Nr. kontaktues: +383 48 631 959
E-mail: berat.fazliu21@gmail.com

 

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 19.10.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Konferencës ‘Konferenca e III-të e Shoqatës së Stomatologjisë Pediatrike dhe Preventive të Kosovës me pjesëmarrje ndërkombëtare’, të organizuar nga Shoqata e Stomatologjise Pediatrike dhe Preventive te Kosoves ne bashkepunim me Oden e Stomatologeve te Kosoves, që do të mbahet me datë: 08-09.12.2023 në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Konferencës poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 20 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 15 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Konference
Nr. kontaktues: +383 44 129 732
E-mail: shspk2014@gmail.com

 

Njoftim
Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 19.10.2023, pas vlerësimit të dokumentacionit për akreditimin e Konferencës ‘Konferenca ndërkombëtare e Shkencave Stomatologjike’, të organizuar nga Institucioni i Edukimit te Larte-UBT, që do të mbahet me datë: 28-29.10.2023 në Prishtinë, morri këtë vendim;

Vlerësimi preliminar i Konferencës poentohet si vijon:

  • Pjesëmarrja aktive 20 pikë
  • Pjesëmarrja pasive 15 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e kësaj Konference
Nr. kontaktues: +381 38 541 400
E-mail: conferences@ubt_uni.net