Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 01.03.2021, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar, për akreditimin e konferencës së pestë stomatologjike virtuale

‘’Stomatologjia  në rrethana pandemie’’

e organizuar nga OSK që do të mbahet me datë: 20 Mars 2021, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

Pjesëmarrja aktive 15 pikë
Pjesëmarrja pasive 10 pikë