Njoftim – Trajnim për Laser Dentar

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 27.06.2019, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar për akreditim të Kursit  Trajnim për Laser Dentar‘’, që do të mbahet me date 30 qershor Semitronix Hotel-Fushë Kosovë, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

Pjesëmarrja pasive – 5 Pikë.