Njoftim – Trajnimi i implantologjisë

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 27.06.2019, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar për akreditim të Kursit  ‘’Trajnimi i implantologjisë’’ që do të mbahet me datë 12-13 Korrik në Renew Kosovo, Rr. Elena Gjika, nr.2, Pejë , e akrediton eventin në fjalë si vijon:

Pjesëmarrja pasive – 5 Pikë.