Odat e profesionistëve shëndetësorë u pritën nga Kryeministri i Kosovës dhe Ministri i Shëndetësisë

takiminpërbashkët me Kryeministrin Hoti,  Ministrin e Shëndetësisë  Zemaj dhe me Odat e Profesionistëve Shëndetësorë, të mbajtur me 10 Qershor 2020, temë qendrore e takimit ishte roli profesionistëve shëndetësorë gjatë pandemisë COVID-19. Në këtë takim ishte pjesëmarrës edhe Kryetari i OSK- Prof. DrBlerim Kamberi

Gjatë takimit Kryeministri Hoti premtoi mbështetje të mëtutjeshme dhe koordinim ngushtë me odat përkatëse për të mënjanuar mundësinë e përhapjes një vale dytë virusit.

Ministri Zemaj duke falënderuar profesionistët shëndetësorë për punën e pareshtur gjatë pandemisë, propozoi idenë për  krijimine një trupi këshillëdhënës me përfaqësues odave të profesionistëve shëndetësorë për Ministrin e Shëndetësisë, i cilido jetë gjendje secilën situatë dhe vazhdimësi, konform situatave dhe zhvillimeve, t’i ofrojë Ministrit kohë reale ide, propozime dhe këshilla praktike për bërë zgjidhjet e duhura.

Gjatë takimit, Kryetari i OSK- shprehu gadishmërinë e plotë të OSK- dhe anëtarëve saj për ndihmë instucioneve përgjegjëse për parandalimin e pandemisë COVID-19.

Kryetari i OSK- po ashtu njoftoi Kryeministrin dhe Ministrinë edhe për vështirësitë financiare me cilin u ballafaquan stomatolgët e sektorit privat pas ndalimit ushtrimit të veprimtarisë  nga Ministria e Shëndetësisë.

Kryetari i OSK- falendëroi  gjithë stomatolgët për përgjegjësinë e treguar respektimin e udhëzimeve praktike për profesionistët e stomatologjisë dhe rekomandimeve të caktuara nga OSK bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe IKSHPK,  respektimi i cilave rezultoi deri tash me asnjë stomatolog infektuar me COVID-19.