Reagim i odave të profesionistëve shëndetësorë

Përfaqësuesit e odave të profesionistëve shëndetësorë u janë drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me mos-përfshirjen e tyre në proceset legjislative për hartimin e Projektligjit për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit 04/L-125 për Shëndetësi.

Më shumë informata mund të gjeni këtu.