Ftesë për tender

17.11. 2021.

Oda e Stomatologëve të Kosovës fton të gjitha kompanitë e interesuara që të paraqesin kërkesën e tyre për dosje të tenderit për “Kontratë për Auditim financiar dhe funksional të OSK-së për vitin 2020”.

Njoftimin për kontratë mund ta shkarkoni këtu:

Njoftimi për kontratë “Kontratë për Auditim financiar dhe funksional të OSK-së për vitin 2020”. Nr. Ref. 02/2021-OSK.

Dosja e tenderit

Për më shumë informata referojuni ftesës për tender të cilën e gjeni të bashkëngjitur:

Ftesë për Ofertë – 02/2021-OSK