Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 10.11.2021, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar nga Shoqata BRAINSTROM, për akreditimin e konferencës ‘’Takimi Kombëtar i Shkencave Mjekësore 9’’ që do të mbahet me datë: 19-21 Nëntor 2021 në Tiranë, e akrediton eventin në fjalë si vijon:

Pjesëmarrja aktive 15 pikëPjesëmarrja pasive 10 pikë

Për më shumë informata, kontaktoni me organizatorët e këtij trajnimi.Nr. kontaktues: +355 69 2932910E-mail:  gentianasllanj@gmail.com