HAPET PERIUDHA E APLIKIMIT PËR VËZHGUES TË ZGJEDHJEVE

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton të gjithë kandidatët e certifikuar për anëtarë të Kuvendit dhe palët e interesuara se është hapur periudha për aplikim për vëzhgues të zgjedhjeve me datën 22 mars 2023.

  • Periudha kohore për propozimin e vëzhguesve nga kandidatët për anëtar të Kuvendit dhe palët tjera me interes zgjatë nga datat 08/03/2023 deri me 10/03/2023 në ora 13:00.
  • Kandidati për anëtarë të Kuvendit mund të propozojë vetëm një vëzhgues për njësinë zgjedhore ku është certifikuar.
  • Propozimi mund të paraqitet nëpërmjet formularit përkatës për vëzhgues përmes email adresës kqzosk2023@gmail.com
  • Vëzhguesit gëzojnë të drejtat dhe detyrimet e përcaktuar me nenet 62 dhe 63 të Rregullores për zgjedhjen e organeve të OSK-së.
  • Vetëm vëzhguesit e akredituar nga KQZ, mund të monitorojnë procesin zgjedhorë.

Aplikimi dërgohet i skanuar përmes emailt: kqzosk2023@gmail.com ose dorëzohet në zyret e OSK-së.

Shkarko aplikacionin për vëzhgues:

Shkarko aplikacionin për përfaqësuesit e organizatave të akredituara: