KQZ CERTIFIKOI KANDIDATËT PËR ANËTARË TË KUVENDIT TË OSK-SË

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur me datë 08.03.2023 pas përfundimit të afatit të ankesave ka bërë certifikimin përfundimtar të kandidatëve për zgjedhjet për anëtarë të Kuvendit, për Legjislaturën e III-të.

Çertifikimi përfundimtar i kandidatëve për anëtarë të Kuvendit të OSK-së:

– Njësia Zgjedhore 01 Prishtinë
– Njësia Zgjedhore 02 Prizren
– Njësia Zgjedhore 03 Pejë
– Njësia Zgjedhore 04 Gjakovë
– Njësia Zgjedhore 05 Gjilan
– Njësia Zgjedhore 06 Ferizaj
– Njësia Zgjedhore 07 Mitrovicë
– Njësia Zgjedhore 08 QKSUK me Klinikën e Kirurgjisë Maksillofaciale