Oda e Stomatologëve të Kosovës
MË SHUMË Oda përfaqëson dhe mbron interesat e përbashkëta të anëtarëve të saj dhe vendos standarde
të larta të kodit etik të detyrueshëm për çdo stomatolog që ushtron profesionin e tij.
Oda e Stomatologëve të Kosovës
MË SHUMË Odat e Stomatologëve e Kosovës është organizatë e pavarur profesionale e stomatologëve
që ushtrojnë veprimtarinë e tyre profesionale në Republikën e Kosovës.
Oda e Stomatologëve të Kosovës
MË SHUMË Asnjë stomatolog nuk mund të ushtrojë profesionin e tij në sistemin e kujdesit shëndetësor publik apo privat
në Republikën e Kosovës pa qenë anëtar i OSK-së dhe pa qenë i pajisur me licencë valide
për ushtrimin individual të profesionit të stomatologut, të lëshuar nga OSK-së.

KODI ETIK PËR DOKTORËT E STOMATOLOGJISË

Me pranimin tim në profesionin mjekësor stomatolog, betohem se do të vendos jetën time në shërbim të njerëzimit.

Do të ushtroj profesionin tim me ndërgjegjshmëri e dinjitet.
Ruajtja dhe rivendosja e shëndetit të pacientëve të mi do të jetë detyra më e lartë e veprimit tim.

Do të ruaj të gjitha fshehtësitë që më janë besuar edhe mbi vdekjen e pacientit.

Do të ruaj me të gjitha forcat e mia nderin dhe dorëzimin fisnik të profesionit mjekësor – stomatolog dhe nuk do të bëj dallime gjatë ushtrimit të detyrimeve të mia mjekësore as në bazë të hendikepeve përkatëse e as sipas religjionit, kombësisë, racës e as sipas përkatësisë partiake apo pozitës sociale.
Çdo jete njerëzore do t’i shërbej.

Do të ruaj, të kultivoj dhe të respektoj përgjegjësitë e anëtarit të Odës.

Lajme & Ngjarje

Mësoni lajmet e fundit lidhur me Odën e Stomatologëve të Kosovës.

LLOGO-ORIGJINAL

Bëhet përzgjedhja e projektit ideor artistik për monumentin përkujtimor për nder të profesionistëve shëndetësorë

Këtu mund të gjeni informata lidhur me përzgjedhjen e projektit ideor artistik për monumentin përkujtimor për nder të profesionistëve shëndetësorë.

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Kërkesë për shpalljen e Ftesës për ofertë Ftesë për ofertë Njoftim për Kontratë – OPSH

LLOGO-ORIGJINAL

Formohet Këshilli Readaktues i revistës stomatologjike

Duke pasur parasysh mungesën e kahershme të një reviste stomatologjike, Oda e Stomatologëve të Kosovës ka filluar procedurat për inicimin e nxjerrjes së revistës stomatologjike e cila do të ketë karakter profesional dhe informues. Këshilli Drejtues i OSK-së në mbledhjen e mbajtur me 22.06.2021 ka emëruar Këshillin Redaktues të revistës stomatologjike në përbërje: Kastriot Meqa…

Formularët: