Të rejat nga FDI

Në javën e ndërgjegjësimit ndaj rezistencës antimikrobiale, dhe duke u nisur nga një publikim në British Dental Journal https://www.nature.com/articles/s41415-020-2336-6.pdf

FDI ka publikuar një raport lidhur me rolin e profesionistëve të stomatologjisë në rritjen e kësaj rezistence. Ky raport sjell në pah rëndësinë që duhet pasur parasysh gjatë përshkrimit të antibiotikëve nga ana e stomatologëve.

Raportin mund ta gjeni këtu.

Pjesëmarrja në aktivitetet e FDI, 4-8 Shtator 2019, San Francisko, SHBA

Në cilësinë e zyrtarit të OSK-së për ndërlidhje me FDI, Dr Kastriot Meqa ka marrë pjesë në aktivitetet e organizuara nga organet e FDI, për detyrat që u takojnë anëtarëve të rregullt të kësaj organizate. Po ashtu, me autorizimin e Kryetarit të OSK-së, ka marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të FDI.

Në ceremoninë e hapjes së Kongresit, në mesin e anëtarëve të kësaj federate, është prezantuar edhe pjesëmarrja e Republikës së Kosovës, ku si anëtare e rregullt e kësaj Federate është Oda e Stomatologëve të Kosovës.

Në lidhje me aktivitetet e zyrtarëve të ndërlidhjes, kanë qenë të organizuara tri takime. Në njërin prej tyre ka qenë takimi informues për Ditën Botërore të Shëndetit Oral (World Oral Health Day) që tradicionalisht mbahet me 20 Mars të çdo viti. Motoja e vitit 2020 do të jetë “Thuaj Ahh: Bashkohuni për Shëndetin e Gojës” (“Say Ahh: Unite for Mouth Health”)

Në Asamblenë e Përgjithshme të FDI, ka marrë pjesë në mbledhjen e datës 7 Shtator 2019, ku janë diskutuar çështjet e riorganizimit dhe plotësimit të vendeve të lira në komisionet e FDI. Gjithashtu, në këtë mbledhje është bërë zgjedhja e kryetarit të ardhshëm të FDI, si dhe është bërë dorëzim pranimi i detyrës së kryetarit të FDI. Kështu, kryetarja e deritanishme, Dr. Kathryn Kell, ia dorëzoi detyrën kryetarit të zgjedhur, Dr. Gerhard Seeberger. Ndërsa, kryetarja e ardhshme e FDI (president-elect) pas votimeve u zgjodh Prof. Ihsane Ben Yahya.

PUBLIKIMI I UDHËZUESIT TË FDI PËR KUJDESIN E PËRDORIMIT TË ANTIBIOTIKËVE NË STOMATOLOGJI

 

Ekspertët e FDI, Dr Susie Sanderson OBE dhe Profesor David Williams, kohëve të fundit kanë publikuar një shkrim që i sheh të nevojshme udhëzimet globale mbi administrimin e antibiotikëve në stomatologji. Artikulli është botuar në “AMR Control”, rishikimi kryesor vjetor mbi rezistencën antimikrobiale (AMR).

Dr Sanderson është folëse e FDI dhe ish-presidente e Shoqatës Britanike të Stomatolgjisë; Profesor Williams është bashkëkryesues i Think Tank i FDI Vision 2020 dhe i Grupit të Punës për Vizionin e FDI 2030, si dhe profesor i shëndetit global oral në Universitetin Queen Mary në Londër.

Autorët pohojnë se stomatologët duhet të përfshihen në zhvillimin dhe zbatimin e planeve kombëtare të veprimit për të luftuar rezistencën antimikrobike, pasi ata përshkruajnë pothuajse 10% të të gjithë antibiotikëve. Ata thonë se për të optimizuar përdorimin e antibiotikëve në stomatologji, duhet të ketë vëmendje globale mbi politikat e kujdestarisë që janë të arritshme dhe shpërndahen në mënyrë të vazhdueshme.

Çfarë është rezistenca antimikrobike (AMR)?

AMR është një kërcënim i madh për shëndetin dhe sigurinë e njeriut. Disa vende kanë raportuar se më shumë se 42% e infeksioneve janë rezistente ndaj terapive të zakonshme antimikrobiale. Për më tepër, këto mikrobe nuk njohin kufijtë midis shteteve apo regjioneve. Një nga shkaktarët kryesorë të AMR është keqpërdorimi dhe përdorimi i tepruar i antimikrobikëve. Kështu, dhënia e kujdesshme e antimikrobikëve nga ofruesit e kujdesit shëndetësor është kritike për të ngadalësuar shfaqjen e infeksioneve rezistente. Përveç menaxhimit antimikrobik, Plani Global i Veprimit për AMR bën thirrje për forcim në katër fusha të tjera strategjike, duke përfshirë ndërgjegjësimin dhe mirëkuptimin, mbikëqyrjen, parandalimin dhe kontrollin e infeksionit, dhe kërkimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Përmbushja e këtyre objektivave është me rëndësi për parandalimin e tranzicionit në një epokë post-antibiotike.

Çfarë mund të bëjnë stomatologët në luftën kundër rezistencës antimikrobike?

Stomatologët duhet të kenë një rol në këtë betejë, veçanërisht duke reduktuar dhe përmirësuar mënyrën e përshkrimit të antibiotikëve. Ata shpesh përshkruhen pa indikacione reale, nganjëherë nën presionin e pacientëve. Stomatologët kanë një përgjegjësi për të edukuar pacientët për përhapjen dhe pasojat e AMR.

Më shumë për publikimin

KONGRESI BOTËROR I FEDERATËS NDËRKOMBËTARE TË STOMATOLOGJISË DHE SHOQATËS AMERIKANE TË STOMATOLOGJISË

 

Me organizimin e Federatës Ndërkombëtare të Stomatologjisë (FDI) dhe të Shoqatës Amerikane të Stomatologjisë (ADA) do të mbahet Kongresi Botëror i Stomatologjisë prej 4 deri 8 Shtator 2019 në San Francisko të SHBA-ve.

Më shumë për Kongresin