Revista e Stomatologëve të Kosovës

2023, Vellimi 2, Nr. 1

S. Nr.

Titulli dhe Emri i Autorit

Nga kryeredaktori

Kastriot Meqa

DOI: https://doi.org/10.59138/fxgjfyqoiiipe

 

Titulli dhe Emri i Autorit

Nderimi i Kryetarit të OSK-së, Prof. Dr. Blerim Kamberit me Çmimin “Nderi i Stomatologjisë Shqiptare”

Nga OSK-ja

DOI: https://doi.org/10.59138/wtkcuyplqvdbt

 

Titulli dhe Emri i Autorit

In memoriam

Prezantim i stomatologut

DOI: https://doi.org/10.59138/ddbiopusrbmcg

 

1

Titulli dhe Emri i Autorit

Përdorimi i diod lazerit në mjekimin endodontik te periodontitet apikale kronike

Agron Meto, Aida Meto, Etleva Qeli

DOI: https://doi.org/10.59138/ymffeoxwsknml

 

2

Efekti antibakteror i Thymus serpyllum ndaj E. faecalis në dentinën radikulare

Ariana Kameri

DOI: https://doi.org/10.59138/ntkrjezwezbsp

 

3

Evaluimi i dy teknikave të obturimit të kanalit të rrënjës së dhëmbit me ndihmën e mikro-tomografisë së kompjuterizuar – studim in vitro

Lindihana Emini, Nexhmije Ajeti, Tringa Kelmendi, Donika Bajrami

DOI: https://doi.org/10.59138/pcudnwbegpxnu

 

4

Rëndësia e higjienës së gojës tek pacientët me aparate ortodontike fikse

Ama Mino, Merita Bardhoshi

DOI: https://doi.org/10.59138/dieqyiqqrxdpa

 

5

Rezistenca në frakturë e rindërtimeve të derdhura metalike dhe fiber- post tek dhëmbët e trajtuar në mënyrë endodontike – studim in vitro

Tetore Olloni

DOI: https://doi.org/10.59138/aywxhftxkdoxb

 

6

Efekti i procedurave terapeutike në nivelin e triglicerideve te pacientët me diabet tip 2 dhe parodontopati kronike

Visar Bunjaku, Mirjana Popovska, Spiro Spasovski, Ana Spasovska-Gjorgovska, Shefqet Mrasori, Merita Barani

DOI: https://doi.org/10.59138/bzhwnaxbljrau

 

7

Morfologjia e rrënjëve dhe kanaleve të molarëve të tretë të poshtëm në popullatën e Mitrovicës – studim in vitro

Besir Salihu, Arta Sinanaj-Demiri, Flamur Aliu

DOI: https://doi.org/10.59138/mudjazppokjcx

 

8

Trajtimi atraumatik restaurues në stomatologjinë e fëmijëve

Rina Prokshi

DOI: https://doi.org/10.59138/mnbcwbxepvdgp

 

9

Arsyeshmëria e përdorimit të pyetësorit Fonseka në identifikimin e ç’rregullimit të nyjes temporomandibulare

Zana Lila-Krasniqi

DOI: https://doi.org/10.59138/exoagnsepxqij

 

10

Ngritja e dyshemesë së sinusit maxillar me teknikën e dritares laterale me ndihmën e pajisjes piezoelektrike

Luka Lubina, Hrvoje Pezo

DOI: https://doi.org/10.59138/kxdgnoedidcce

 

11

Punimet protetikore mobile të retinuara me implante me metoden e printimit tredimensional te pacientët me padhëmbësi totale

Iva Bagic, Hrvoje Pezo, Robert Celic, Zarko Udiljak

DOI: https://doi.org/10.59138/zhddkfztzdqli

 

12

Regjenerimi vertikal dhe horizontal i kockës alveolare tek pacientët me sklerozë multiple

Uran Halimi, Kreshnik Syka, Selim Baftiu, Fatos Shahini, Shqipe Krasniqi

DOI: https://doi.org/10.59138/edgoqtiuyygyp