Revista e Stomatologëve të Kosovës

2022, Botimi 1, Nr. 1

S. Nr.

1

Titulli dhe Emri i Autorit

Vlerësimi i rrjedhjes apikale pas obturimit të kanalit të rrënjës së dhëmbit me materiale të ndryshme

Violeta Vula, Nexhmije Ajeti, Astrit Kuçi, Miranda Stavileci, Vegim Vula

DOI: https://doi.org/10.59138/dchdjcehbipov

 

2

Prevalenca e kariesit tek popullata duhanpirëse e Kosovës

Jeta Kelmendi, Donika Ilijazi-Shahiqi, Nora Berisha dhe Blerim Kamberi

DOI: https://doi.org/10.59138/lbatcatmnltlt

 

3

Anatomia e kanalit të rrënjës së incizivëve mandibularë në popullatën e Kosovës – studim in vitro

Anila Kamberi, Miranda Stavileci, Bleron Faiku, Fjolla Krasniqi, Rina Ramadani

DOI: https://doi.org/10.59138/tczdwonyikrpx

 

4

Stomatologjia dhe shëndeti oral gjatë pandemisë Covid-19

Ferit Koçani

DOI: https://doi.org/10.59138/rlgedkzylctsa

 

5

Brejtja e smaltit në ortodonci – shqyrtim literature

Migjen Demjaha, Genc Qilerxhiu

DOI: https://doi.org/10.59138/cymqrgfgcodvs

 

6

Përdorimi i dioda-laserit për rekonturimin estetik të gingivës

Fatmir Dragidella

DOI: https://doi.org/10.59138/cpjuylbhgycpg

 

7

Trajtimi i cikatricës së buzës së sipërme me diodë-laser 980 nm

Merita Bardhoshi, Kevin Ndreu, Ira Bollo, Enea Haxhiraj

DOI: https://doi.org/10.59138/yocqejceeaurn

 

8

Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e profesionit të mjekut në Kosovë

Ekrem Çitaku, Emire Çitaku

DOIhttps://doi.org/10.59138/xaymdvegucsqf

 

9

Sfidat e trajtimit të fëmijëve në stomatologjinë pediatrike

Blerta Latifi-Xhemajli

DOI: https://doi.org/10.59138/cmdqhfymjlfsw

 

10

Indikatorët radiomorfometrikë
Vlefshmëria e tyre në detektimin e hershëm të osteoporozës

Merita Shkodra-Brovina

DOI: https://doi.org/10.59138/qpvfntnjwfkka