Revista e Stomatologëve të Kosovës

Impressum
[PDF]

Nga botuesi
Blerim Kamberi
[PDF]

Permbajtja
[PDF]

Publikim kërkimor-shkencor
Violeta Vula, Nexhmije Ajeti, Astrit Kuçi, Miranda Stavileci, Vegim Vula
Vlerësimi i rrjedhjes apikale pas obturimit të kanalit të rrënjës së dhëmbit me materiale të ndryshme
[PDF]

Jeta Kelmendi, Donika Ilijazi-Shahiqi, Nora Berisha dhe Blerim Kamberi
Prevalenca e kariesit tek popullata duhanpirëse e Kosovës
[PDF]

Anila Kamberi, Miranda Stavileci, Bleron Faiku, Fjolla Krasniqi, Rina Ramadani
Anatomia e kanalit të rrënjës së incizivëve mandibularë në popullatën e Kosovës – studim in vitro
[PDF]

Punim revial
Ferit Koçani
Stomatologjia dhe shëndeti oral gjatë pandemisë Covid-19
[PDF]

Migjen Demjaha, Genc Qilerxhiu
Brejtja e smaltit në ortodonci – shqyrtim literature
[PDF]

Përshkrim rasti
Fatmir Dragidella
Përdorimi i dioda-laserit për rekonturimin estetik të gingivës
[PDF]

Merita Bardhoshi, Kevin Ndreu, Ira Bollo, Enea Haxhiraj
Trajtimi i cikatricës së buzës së sipërme me diodë-laser 980 nm
[PDF]

Vështrim profesional
Ekrem Çitaku, Emire Çitaku
Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e profesionit të mjekut në Kosovë
[PDF]

Blerta Latifi-Xhemajli
Sfidat e trajtimit të fëmijëve në stomatologjinë pediatrike
Vështrim i përgjithshëm
[PDF]

Merita Shkodra-Brovina
Indikatorët radiomorfometrikë
Vlefshmëria e tyre në detektimin e hershëm të osteoporozës
[PDF]

Prezantim i stomatologut
Prof. Dr. Beqir Lupçi
[PDF]

Botim i ri
Agim Begzati – Stomatologjia pediatrike
[PDF]

Abstrakte nga konferenca shkencore
Abstraktet nga Konferenca e 6-të Stomatologjike Virtuale të organizuar nga Oda e Stomatologëve të Kosovës më 20 dhjetor 2021
[PDF]

Kalendari i ngjarjeve
Kalendari i kongreseve dhe konferencave shkencore stomatologjike
[PDF]

Udhëzime për autorë
[PDF]

Shkarkoni Numrin themelues të RSK-së
[PDF]

Impressum
[PDF]

Nga kryeredaktori
Kastriot Meqa
[PDF]

Permbajtja
[PDF]

Publikim kërkimor-shkencor
Çeljana Toti, Almiro Gurakuqi, Marialena Stefani, Gerta Kaçani, Etleva Droboniku, Dorjan Hysi
Relacioni i dëmtimeve traumatike dentare me faktorët dentarë
[PDF]

Tringa Kelmendi, Donika Bajrami-Shabani, Blerim Kamberi
Vlerësimi i vetive obturuese të pastës Apexit® dhe Pulp Canal Sealer®
[PDF]

Amir Mamusha, Sevil Akkaya
Vlerësimi i stresit të shfaqur në nofullën e sipërme nga vidat ortodontike nga çeliku dhe zirkoni
[PDF]

Punim revial
Agim Begzati
Strategjia e promovimit shëndetësor oral në Republikën e Kosovës
[PDF]

Përshkrim rasti
Hrvoje Pezo, Sandra Stetic, Stanislava Senzel, Robert Celic
Aplikimi i printimit tredimensional në terapinë protetike me implante
[PDF]

Sanja Stefancic, Mirela Maver Biscanin
Analiza e shablloneve të kafshimit në artikulator
[PDF]

Krenare Agani, Genta Agani Sabah, Korab Agani, Jeta Kiseri Kubati, Arijeta Sllamniku
Efekti-X dhe domosdoshmëria për trajtim të sërishëm ortodontik
[PDF]

Mirlinda Sopi Krasniqi, Kastriot Meqa
Trajtimi konservativ jokirurgjik i sëmundjeve parodontale
[PDF]

Vështrim profesional
Teuta Bicaj
Protezat parciale termoplastike
[PDF]

Vjosa Hamiti-Krasniqi
Alveoliti në praktikën stomatologjike
[PDF]

Agime Dragidella Teneqja, Mira Jankulovska
Aplikimi i laserit Er:YAG në fushën e endodoncisë
[PDF]

Nora Aliu
Ortodoncia në aspektin e teknologjsë bashkëkohore
[PDF]

Nga OSK-ja
Vështrim vjetor i aktiviteteteve të OSK-së – 2022
[PDF]

Botim i ri
Protezat parciale – një tekst nga Universiteti i Zagrebit
[PDF]

Prezantim i stomatologut
Prof. Dr. Rifat Ymeri
In memoriam
[PDF]

Kalendari i ngjarjeve
Kongrese dhe konferenca profesionale shkencore
[PDF]

Udhëzime për autorë
[PDF]

Shkarkoni Numrin themelues të RSK-së
[PDF]