Lajme & Ngjarje

LLOGO-ORIGJINAL

Bëhet përzgjedhja e projektit ideor artistik për monumentin përkujtimor për nder të profesionistëve shëndetësorë

Këtu mund të gjeni informata lidhur me përzgjedhjen e projektit ideor artistik për monumentin përkujtimor për nder të profesionistëve shëndetësorë.

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Kërkesë për shpalljen e Ftesës për ofertë Ftesë për ofertë Njoftim për Kontratë – OPSH

LLOGO-ORIGJINAL

Formohet Këshilli Readaktues i revistës stomatologjike

Duke pasur parasysh mungesën e kahershme të një reviste stomatologjike, Oda e Stomatologëve të Kosovës ka filluar procedurat për inicimin e nxjerrjes së revistës stomatologjike e cila do të ketë karakter profesional dhe informues. Këshilli Drejtues i OSK-së në mbledhjen e mbajtur me 22.06.2021 ka emëruar Këshillin Redaktues të revistës stomatologjike në përbërje: Kastriot Meqa…

LLOGO-ORIGJINAL

Rikujtim për pajisje me faksimil

Oda e Stomatologëve të Kosovës rikujton anëtaret e saj se periudha për pajisje me faksimil unik të prodhuar nën autoritetin e OSK-së është deri me 30 Qershor 2021. OSK rikujton se ushtrimi i veprimtarisë pa pajisje me faksimil unik pas datës 30 Qershor, paraqet ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore dhe si e tillë mund…

LLOGO-ORIGJINAL

N J O F T I M

Të nderuar anëtarë/e të OSK-së, Ju njoftojmë se nga data 07.06.2021, Zyret e OSK-së do të kalojnë në një objekt tjetër me adresë: Ulpiana D 7, Hyrja II, nr. 6 (rr. Mark Dizdari) në Prishtinë (përballë Rrethit të Spitalit). Faleminderit për mirëkuptimin tuaj!

LLOGO-ORIGJINAL

Projektimi dhe ndërtimi i Obelsikut

Odat e profesionistëve shëndetësor pas ndarjes së lokacionit në afërsi të QKUK-së nga ana e Komunës së Prishtinës për vendosjen e obeliskut në shenjë mirënjohje për profesionistët shëndetësorë dhe në shenjë nderimi të atyre që kanë ndërruar jetë nga virusi COVID-19, kanë marrë vendim për hapjen e konkursit publik lidhur me projektimin e detajizuar të…

LLOGO-ORIGJINAL

Kërkesë për marrje me qera ambiente zyrash për nevojat e OSK-së

Oda e Stomatologëve të Kosovës fton të gjithë të interesuarit të dërgojnë ofertat e tyre për lëshimin me qera ambiente zyrash për Odën e Stomatologëve të Kosovës, me specifikat si më poshtë: • Sipërfaqja e ambienteve për zyra të variojë nga 55 m² – 75 m² ; • Të jenë së paku tri ambiente të…

IMG_0199

OSK fillon shpërndarjen e faksimileve unik për stomatolog

Sot, në Zyret e Odës së Stomatologëve të Kosovës filloi shpërndarja e parë e faksimileve unike të prodhuara nën autoritetin e OSK-së. Me këtë rast Kryetari i OSK-së, Prof. Dr. Blerim Kamberi theksoi se pajisja me faksimilin zyrtar të lëshuar nga OSK-ja, paraqet shenjë për identifikimin profesional, gjegjësisht nënshkrimin profesional të stomatologut. Afati kohor për…

LLOGO-ORIGJINAL

N J O F T I M

Të nderuar anëtarë të OSK-së,   Afati kohor për aplikim për furnizim me faksimil fillon nga data 01.04.2021 deri 30.06.2021. Formularin për furnizim me faksimil mund ta shkarkoni nga ballina e OSK-së http://osk-ks.org/wp-content/uploads/2021/03/Formular-per-faksimil-1.docx Pagesa e taksës administrative në shumë prej 15 € bëhet përmes NLB Banka duke u bazuar në këto të dhëna: Emri i Llogarisë: Oda e Stomatologëve të Kosovës Nr. Llogarisë: 1701 0016 0008 1756 Gjatë kryerjes së…

LLOGO-ORIGJINAL

N J O F T I M

Oda e Stomatologëve të Kosovës si përfaqësuese ligjore e interesave profesionale të stomatologëve, ka pranuar disa kërkesa nga ana e anëtarëve të saj me të cilat janë ngritur shqetësimet e tyre se insitucionet e vendit janë duke hartuar planin e vaksinimit që ka në konsideratë vetëm punëtorët shëndetësorë të sektorit publik, kurse për punëtorët shëndetësorë…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 01.03.2021, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar, për akreditimin e konferencës së pestë stomatologjike virtuale ‘’Stomatologjia  në rrethana pandemie’’ e organizuar nga OSK që do të mbahet me datë: 20 Mars 2021, e akrediton eventin në fjalë si…

LLOGO-ORIGJINAL

Qarkore informative lidhur mbi detyrimin e përdorimit të faksimilave dhe formatit unik të miratuar nga OSK-ja

Të nderuar anëtarë/e të OSK-së, Përmes kësaj shkrese, ju njoftojmë se OSK ka zhvilluar procedurat e tenderimit për dhënie të kontratës për furnizim për punimin/ prodhimin e autorizuar të faksimilave sipas formës së miratuar dhe përmbajtjes është përcaktuar me Rregullore për Regjistrim, Licencim dhe Rilicencim të Stomatologëve. Prandaj, të gjithë stomatolgët që ofrojnë shërbime shëndetësore-stomatologjike…

DC20054A-E8F6-482B-8015-25504CD2A6F2

ODA E STOMATOLOGËVE TË KOSOVËS DHE INSTITUTI PËR HULUMTIME DHE TRAJNIME NË SHKENCAT MJEKËSORE “REZONANCA” NËNSHKRUAN MARRËVESHJE BASHËPUNIMI

Sot, me datë 24.02.2021 në ambientet e Kolegjit “Rezonanca” Kryetari i OSK-së Prof.Dr. Blerim Kamberi dhe Kryesuesi i Institutit për hulumtime dhe trajnime në shkencat mjekësore “Rezonanca” Prof.Asc. Eqrem Gara nënshkruan një marrëveshje të bashkëpunimit, me ç’rast palët shprehën vullnetin dhe mirëkuptimin e tyre për bashkëpunimin në fushën e e hulumtimeve shkencore në mjekësinë dentare,…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim për dhënien e kontratës

FURNIZIM ME VULË (FAKSIMIL) Kontratë 1 Vjeçare

LLOGO-ORIGJINAL

NJ O F T I M

Oda e Stomatologëve të Kosovës me rastin e shënimit të ditës botërore të  Shëndetit Oral, organizon KONFERENCËN E PESTË STOMATOLOGJIKE-VIRTUALE (Me ligjërues të huaj dhe vendor), e cila do të mbahet  me datë 20 Mars 2021. Konferenca do të akreditohet nga Oda e Stomatologëve të Kosovës. Për detajet e konferencës do t’ju njoftojmë me kohë.

Image-1

Në Tiranë u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Odës së Stomatologëve të Kosovës dhe Fakultetit të Mjekësisë Dentare-Tiranë

Sot, me dt. 12 Shkurt 2021 në Tiranë, Kryetari i Odës së Stomatologëve të Kosovës  Prof. Dr. Blerim Kamberi dhe nënkryetari Dr.sc. Ali Gashi u pritën nga Dekanja e Fakultetit të Mjekësisë Dentare Prof. Asoc. Edit Xhajanka. Takimi u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe shumë miqësore në ambientet e Fakultetit të Mjekësisë Dentare…

LLOGO-ORIGJINAL

N J O F T I M

Të nderuar anëtarë të OSK-së, Oda e Stomatologëve të Kosovës nga fillimi i këtij viti ka filluar pregatitjet për procedurat e nevojshme të pregatitjes së  faksimileve (vulave) profesionale të stomatologëve, në bazë të autorizimit ligjor që ndërlidhen me zbatimin e kompetencace publike për licencimin dhe rilicencimin e stomatologëve, të përcaktuara në Ligjin për Odat e…

LLOGO-ORIGJINAL

NJOFTIM PËR KONTRATË

08 Shkurt 2021 Oda e Stomatologëve të Kosovës fton të gjitha kompanitë e interesuara që të paraqesin kërkesën e tyre për dosje të tenderit për FURNIZIM ME VULË – FAKSIMIL   Njoftimin për kontratë mund ta shkarkoni këtu: Njoftimi për kontratë 01/21 Për më shumë informata referojuni ftesës për tender të cilën e gjeni të…

Image-1 (3)

Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit ndërmjet OSK-së dhe SHSRK-së

Sot, me dt. 02.02.2021, Kryetari i Odës së Stomatologëve të Kosovës Prof. Dr. Blerim Kamberi dhe Kryetarja e Shoqatës së Stomatologëve të Republikës së Kosovës Dr. Sc.Donika Bajrami kanë nënshkruar Memorandumin e bashkëpunimit, ku ndër tjerash ata shprehën vullnetin dhe mirëkuptimin e tyre për bashkëpunimin reciprok në fushën e shkëmbimit të informacioneve, përvojave dhe organizimit…

LLOGO-ORIGJINAL

Specializantët e rinj me vetëfinancim, nga tani do të mbështeten me paga nëpërmjet fondit për subvencione nga MSH

Të nderuar/a anëtarë/e, gjatë javës së kaluar zhvilluam takim të përbashkët me një grup të specializantëve me të cilin u dakorduam dhe bashkrenduam kërkesat e tyre. Kryetari i OSK-së i është drejtuar Ministrit të Shëndetësisë Z. Zemaj me kërkesë për mbështetje financiare të specializantëve të rinj të stomatologjisë nga programi i subvencioneve, pas së cilave tashmë…

LLOGO-ORIGJINAL

Kërkesë e Kryetarit të OSK-së drejtuar Ministrit të Shëndetësisë për mbështetje financiare të specializantëve të stomatologjisë

Duke u bazuar në detyrat e Odës së Stomatologëve të Kosovës në mbrotjen dhe promovimin e profesionistëve shëndetësorë, stomatologëve në sektorin publik dhe privat, Kryetari i OSK-së Prof. Dr. Blerim Kamberi i është drejtuar Ministrit të Shëndetësisë në detyrë, Zt. Armend Zemajt, me një kërkesë për mbështetjen financiare të specializantëve nga lëmitë e stomatologjisë të…

IMG_0036

Mbështetje për përfshirjen e specializantëve të rinj në financim nga programi për subvencione

Sot, me 26 Janar 2021, Kryetari i OSK-së Prof. Dr. Blerim Kamberi priti në një takim pune një grup të specializantëve të rinj. Gjatë takimit, u paraqitën brengat e specializantëve të rinj në lidhje me kushtet e punës, e veçanërisht me mungesën e financimit të edukimit të tyre specialistik. Kryetari shprehu përkrahjen e parezervë të…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Të nderuar anëtarë të Odës së Stomatologëve të Kosovës, Siç jeni në dijeni nga sot kanë hyrë në fuqi masat e reja të vendosura nga Qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së virusit COVID 19. Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë po ashtu sot ka publikuar edhe listën e veprimtarisë të cilat janë të lejuara…

LLOGO-ORIGJINAL

NJOFTIM

Në publikimin e njoftimit pubik për dhënie të Kontratës të datës 13/10/2020 për kontratën për auditimin e pasqyrave financiare të OSK për vitin 2018 dhe 2019, në Seksionin IV të saj te personi kontaktues i operatorit ekonomik, është bërë një lëshim teknik, ashtu që është ngatërruar mbiemri i personit kontatkues, ku ne vend te mbiemrit…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim

Komisioni për Edukim të Vazhdueshëm Profesional i Odës së Stomatologëve të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 22.10.2020, pas vlerësimit të dokumentacionit të pranuar nga Institucioni i Edukimit të lartë, UBT, për akreditimin e konferencës ‘’Konferencë ndërkombëtar e Shkencave Stomatologjike’’ që do të mbahet me datë: 30-31 Tetor 2020, e akrediton eventin në fjalë si…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftimi për dhënien e kontratës

Në linkun e mëposhtëm mund ta gjeni njoftimin për dhënien e kontratës me titull” Kontratë për Auditimin e Pasqyrave Financiare të OSK për vitet 2018 dhe 2019.

LLOGO-ORIGJINAL

FTESË PËR TENDER

25 SHTATOR 2020 Oda e Stomatologëve të Kosovës fton të gjithakompanitë e interesuara që të paraqesin kërkesën e tyre për dosje të tenderit për “Kontratë për auditimfinanciar për OSK për vitin 2018 dhe 2019”. Njoftimin për kontratë mund ta shkarkoni këtu: Njoftimi për kontratë 01/20 Për më shumë informata referojuni ftesës për tender të cilën…

LLOGO-ORIGJINAL

Njoftim lidhur me pagesën e anëtarësisë për vitin 2020

Të nderuar anëtarë të OSK-së, Edhe përkundër njoftimeve tona për afatin e fundit të paraparë për përmbushjen e obligimeve ligjore për vazhdimin e anëtarësimit nga ligji nr. 04/L-150 për Odat e Profesionistëve Shëndetësore  neni 40 dhe paragrafit 1 dhe 2; (paragrafi 1. Anëtarët e Odës kanë obligim që në mënyrë të rregullt të paguajnë anëtarësinë, kompensimin…

FB851FCF-C7E4-416E-9849-C5DCFC14A138

Kryetari i Odës së Stomatologëve të Kosovës Prof.Dr. Blerim Kamberi u prit nga zv. Ministri i Shëndetësisë Dr. Luan Gola

Në këtë takim Kryetari i OSK-së shprehu përgëzimet Dr.Gola për emërimin e tij si zv.Ministër të Shëndetësisë. Gjatë takimit Kryetari i OSK-së adresoi shqetësimet e ndryshme të cilat i ka pranuar dhe janë brengë e anëtarëve të OSK-së. Tema kyqe të cilat u shqyrtuan në takim ishin shqetësimet dhe diskriminimi i stomatologëve në shtesat e…

qiri

Komunikatë për Media

Përmes kësaj komunikate, Odat e Profesionistëve Shëndetësor bëjnë thirrje institucioneve shëndetësore që sot, me datë 20 Gusht 2020, në orën 21:00 para çdo institucioni shëndetësor të ndizen qirinj për nder të profesionistëve shëndetësorë të cilët humbën jetën nga Covid-19, si dhe të shërbejë si mbështetje të profesionistëve shëndetësorë të cilët vazhdojnë luftën kundër Covid-19. Njëkohësisht…